DELMO-Quello che sanno solo bolognesi …..over 50

👖👖PREZÌS AL BRÈGH ED DÉLMO!👖👖 ,,Un vèc’ mód ed dìr ch’l’à una stória originèl: Delmo al turné da la guèra dàpp a tri àn e al truvé só muiér…inzénta!“Bàn, mó cùmm’èt fàt?”“Sèt Délmo, quànd avèva vóiia ed té, am sfarghèva int al tàu brègh e acsé…a sàn vanzè inzénta”.Délmo, ch’l’éra un bàn ómen, ai cardé … Continua a leggere DELMO-Quello che sanno solo bolognesi …..over 50